Lerende netwerken

Wat is een lerend netwerk? De definitie is:

Een lerend netwerk is een groep mensen die vanuit hun organisaties – vanuit een gemeenschappelijk belang of passie – hun ervaring en kennis deelt en ontwikkelt, met als doel een gezamenlijke ambitie op systematische wijze te realiseren. 

Dat betekent dat elk lerend netwerk bestaat uit professionals die in hun dagelijkse praktijk aan de taalvaardigheid van kinderen en jongeren werken. Ze formuleren samen een concrete taalambitie met een meetbaar (merkbaar) taaldoel. Gedurende minstens één jaar ontwikkelen ze gezamenlijk een aanpak, doen ze ervaring op en ontsluiten ze de opgedane kennis, bijvoorbeeld in de vorm van workshops, lesbrieven, observatiekaarten en collegiale consultaties.

Lees hier meer over de lerende netwerken van STAA:

Zelf een lerend netwerk opzetten?

Vul dit formulier in en project STAA gaat ermee aan de slag.

Lerende netwerken 2022/2023

Het schooljaar 2022-2023 was het eerste jaar van de lerende netwerken van Stedelijke Taalaanpak. In de Taalweek in september presenteerden de netwerken de opbrengsten van dit eerste jaar en gaven ze een inkijkje in de plannen voor komend jaar. Bekijk hier alle presentaties (pdf). Hieronder en op de pagina's van de lerende netwerken vind je een afbeelding per netwerk.

presentatie lerende netwerken