Lerend netwerk: Leidinggevenden voorscholen

De twee lerende netwerken van de gesubsidieerde voorscholen, het lerend netwerk van leidinggevenden en dat van de pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches VE hebben alles met elkaar te maken, ze werken tenslotte in dezelfde organisaties, maar zijn te onderscheiden in hun doel.
In het lerend netwerk voor leidinggevenden staat het ontwikkelen van een visie en de vertaling hiervan in een Pedagogisch Beleidsplan voorop.

Beide lerend netwerken hebben een eerste verkenning van de vaardigheden, wensen, behoeften en kennis binnen de eigen voorschool achter de rug, en verdiepen zich nu in het onderwerp meertaligheid en/of een blootstellingsachterstand in het Nederlands d.m.v. van diverse bronnen: literatuur, podcasts, websites, brochures, YouTube-filmpjes, artikelen, etc.

We hopen dat de opbrengsten van beide lerende netwerken niet alleen voor de kinderen, ouders en professionals in de voorscholen een stap voorwaarts is in het kijken naar en aanpakken van meertaligheid of een blootstellingsachterstand, maar dat het gehele werkveld van 2,5 – 4 jarigen baat hierbij gaat hebben.

Lees hier meer over de activiteiten van dit lerend netwerk:

Presentatie van dit lerend netwerk in de taalweek 2023

presentatie meertaligheid