STEDELIJKE TAALAANPAK Almere

Taal in de stad

Stedelijke Taalaanpak Almere

Om de taalvaardigheid en taalontwikkeling van kinderen en jongeren in Almere te verhogen is de stad met een unieke nieuwe aanpak gestart. Professionals uit de hele stad gaan gezamenlijk aan de slag om het taalniveau te verhogen.

De aanbevelingen uit de inventarisatiestudie Stedelijke Taalaanpak - fase 1 (2021) zijn het uitgangspunt voor de aanpak:

  1. Vergroot het taalbewustzijn
  2. Formulier taalambities voor de stad
  3. Versterk de taalprofessionaliteit
  4. Versterk keten en netwerken
  5. Denk vanuit het kind
  6. Ontwikkel een 'Taalpaspoort'
  7. Versterk de rol van de ouders