Themabijeenkomst Meertaligheid Voorscholen

Dinsdag 21 maart was de eerste gezamenlijke bijeenkomst van het Lerend Netwerk voor leidinggevenden en het Lerend Netwerk van de pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches VE van de gesubsidieerde voorscholen. Met onze gastspreker Femke Danse zijn we aan de slag gegaan met het thema Meertaligheid in de kinderopvang.

Femke Danse is onderwijsadviseur meertaligheid en onderzoeker en docent Taal aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ze coacht professionals in het onderwijs m.b.t. taal en het jonge kind. Naast een passie voor onderwijs, schrijft ze ook artikelen en doet ze onderzoek naar de effectiviteit van taalinterventies.

Femke nam ons mee in de wereld van meertaligheid. Wat kan het meertalige kind en wat betekent dat voor ons als professionals? Hoe benutten we meertalige talenten en dragen we bij aan een taalrijke omgeving? Femke is er met haar inspirerende workshop, waarin heel wat eyeopeners de revue passeerden, zeer goed in geslaagd de deelnemers enthousiast te maken om met de opgedane kennis en praktische handvatten in de praktijk aan de slag te gaan.

boom in het Nederlands en FransEén van de eyeopeners was dat al sinds 1930 (!) bekend is dat kennis, algemene ontwikkeling en een rijke taalomgeving, in welke taal dan ook, de meest belangrijke voorwaarden zijn voor het leren van een taal. Of het nu om de thuistaal of het Nederlands gaat. Het leren van de ene taal, staat het leren van een andere taal niet in de weg.
Lang, tegen de wetenschappelijke inzichten in, werd uitgedragen dat het ontwikkelen van de thuistaal/talen de ontwikkeling van het Nederlands in de weg staat. Niets is minder waar! Hoe meer concepten een kind in zijn thuistaal/talen aangeboden krijgt, hoe sneller een kind Nederlands leert. Het hoeft dan ‘alleen nog maar’ een ander label (lees: woord) te plakken op reeds bekende concepten.

Dus, een poster ophangen in je groep met de tekst Hier spreken we Nederlands remt de taalontwikkeling van het Nederlands i.p.v. deze te bevorderen. Om nog maar niet te spreken van het ontkennen van de identiteit van het kind en zijn ouders. Hoe kun je communiceren met je kind binnen de opvang of op school als je niet je eerste taal, de taal van je hart, mag gebruiken!

Nederland loopt met deze zienswijze ernstig achter op landen om ons heen, zoals België en Denemarken. Laten we met z’n allen onze schouders eronder zetten om onze achterstand zo snel mogelijk in te lopen!

Aan onze Lerend Netwerken zal het niet liggen!

Anne-Mieke Tabak, procesbegeleider Lerend Netwerk Leidinggevenden Voorscholen en Ellie Vangangelt, procesbegeleider Lerend Netwerk PB’ers/Coaches VE Voorscholen.

Stedelijk Coaches VE, De Schoor Welzijn.

logo De Schoor