Lerend netwerk: Steigers in begrijpend lezen

Begrijpend lezen wordt ervaren als belangrijk probleem in Almere (zie o.a. rapportage vooronderzoek STAA) van po tot hbo. Begrijpend lezen hangt nauw samen met o.a. leesmotivatie, kennis van de wereld, woordenschat en ook met schrijfvaardigheid. In het lectoraat hebben we onderzoek gedaan naar het koppelen van begrijpend lezen aan rijke en wekenlange thema’s die gericht zijn op kennis van de wereld, een veelbelovende aanpak. Door begrijpend lezen zo te koppelen aan wereldkennis, wordt het (voor)lezen betekenisvol en gaat het gesprek in de klas over de inhoud. Er worden sterke ‘steigers’ gebouwd (‘scaffolding’) waardoor begrijpend lezen voor leerlingen interessant wordt en leerlingen ondersteund worden bij hun tekst- en verhaalbegrip..
De leerkrachten die meedoen in dit netwerk hebben al (enige) ervaring met een dergelijke aanpak, maar de situatie per school verschilt enorm. Alle leerkrachten en hun scholen willen een nieuwe stap zetten in deze rijke aanpak .

Aangezien begrijpend lezen een complexe vaardigheid is, die met zoveel andere (taal)vaardigheden en kennis samenhangt, zijn er veel ‘knoppen’ waaraan gedraaid kan worden om het onderwijs in begrijpend lezen te verbeteren. Daarom hebben we als doel voor ons netwerk het volgende geformuleerd:
Leerkrachten kunnen vanuit hun eigen schoolcontext een bouwsteen van begrijpend lezen beargumenteerd verbeteren.
De leerkrachten hebben elkaar al geïnformeerd en geïnspireerd: kennis, ervaringen en materialen zijn gedeeld. Nu beschrijven de leerkrachten een concreet plan voor hun school en een deel van de leerkrachten is al begonnen dit plan uit te voeren.

Presentatie van dit lerend netwerk tijdens de taalweek 2023

presentatie steigers in begrijpend lezen