Lerend netwerk: Inzet thuistalen bij jonge kinderen

Dit Lerend Netwerk gaat over de inzet van thuistalen van meertalige kinderen in groep 1-3. Het netwerk bestaat uit scholen die deelnemen aan een onderzoek van hogeschool Windesheim naar een voorleesrobot die jonge kinderen in de thuistaal kan voorlezen op school. De Voorleesrobot is een mooi middel, maar niet alle scholen hebben straks een robot beschikbaar. Wat kun je als leerkracht nog meer doen om de thuistalen in te zetten bij jonge kinderen van groep 1-3?

Het doel van ons netwerk was in eerste instantie om onze eigen kennis van inzetbare mogelijkheden te vergroten. Met deze kennis hebben wij als opbrengst handreikingen geschreven voor leerkrachten en andere onderwijsprofessionals (zie hieronder). Een handreiking met praktische tips om met bestaande middelen jonge kinderen die een andere thuistaal dan het Nederlands hebben te begeleiden op het gebied van spel en boeken. We gaan uit van bestaande middelen en activiteiten, aangezien er al veel geschreven is over dit onderwerp. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar denken dat met het verzamelen van alle gegevens veel leerkrachten geholpen zijn.

Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat de jonge kinderen met een andere thuistaal hier baat bij hebben. We verwachten dat met de activiteiten en middelen die leerkrachten en onderwijsprofessionals aangereikt krijgen, de jonge kinderen het gevoel krijgen dat hun taal 'er mag zijn'. Bovendien kan de inzet van de thuistaal het leren van de Nederlandse taal bevorderen. Onze stip op de horizon is dat de leeropbrengsten van alle kinderen met de handreiking vergroot kunnen worden.

Gebruik thuistalen bij spel

Jonge kinderen leren spelenderwijs. Door de thuistaal in te zetten bij spel leren kinderen Nederlands. Hieronder kun je twee handreikingen downloaden met ideeën en instructies.

Beeldwoordenboek

Spelscript

 

Gebruik thuistalen bij lezen

Meertalig voorlezen biedt een opstapje naar het leren van Nederlands. Vaardigheden die in de thuistaal worden geoefend zijn door te trekken naar een andere taal. Gebruik de handreiking hieronder.

Voorlezen in eigen taal

Presentatie van dit netwerk in de taalweek 2023

presentatie lerend netwerk thuistalen