Lerend netwerk: Pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches voorschoolse educatie

De twee lerend netwerken van de gesubsidieerde voorscholen, het lerend netwerk van leidinggevenden en dat van de pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches VE hebben alles met elkaar te maken, maar zijn te onderscheiden in hun doel.
In het lerende netwerk van de pedagogisch beleidsmedewerkers en coaches VE is de vertaling van de visie, ontwikkeld in het lerend netwerk leidinggevenden voorscholen, naar de werkvloer de focus.

Beide lerend netwerken hebben een eerste verkenning van de vaardigheden, wensen, behoeften en kennis binnen de eigen voorschool achter de rug, en verdiepen zich nu in het onderwerp meertaligheid en/of een blootstellingsachterstand in het Nederlands d.m.v. van diverse bronnen: literatuur, podcasts, websites, brochures, YouTube-filmpjes, artikelen, etc..

We hopen dat de opbrengsten van beide lerend netwerken niet alleen voor de kinderen, ouders en professionals in de voorscholen een stap voorwaarts is in het kijken naar en aanpakken van meertaligheid of een blootstellingsachterstand, maar dat het gehele werkveld van 2,5 – 4 jarigen baat hierbij gaat hebben.

Lees hier meer over de activiteiten van dit lerend netwerk:

Doelstelling voor het schooljaar 2023/2024:

Beelden zeggen meer dan woorden en kunnen het bewustwordingsproces bij pm’ers, en bij iedereen die met jonge kinderen en ouders te maken heeft, versnellen en cultuursensibiliteit (ook bij Nederlandse subculturen) en taalsensitiviteit vergroten.

Komend schooljaar gaan wij, samen met een jonge documentairemaker, een film maken met en voor pedagogisch medewerkers waar deze zaken aan de orde komen. Op basis van deze documentaire ontwerpen we een gesprekscyclus

  • om samen met pm’ers verdiepende gesprekken te voeren om onze omgang met kinderen en ouders, intakes, communicatie etc. bij hún realiteit aan te laten sluiten,
  • zodat kinderen vanuit veiligheid, betrokkenheid en welbevinden, optimale kansen krijgen het Nederlands (beter) onder de knie te krijgen.

Presentatie van dit lerend netwerk tijdens de taalweek 2023

ped-coaches-beleidsmed-LN