Explore - mondelinge taalvaardigheid in de kinderopvang

Dit lerend netwerk gaat over de vroege taalontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot ongeveer 2 jaar in de kinderopvang. Jonge kinderen van 0 tot 2 jaar leren taal begrijpen en gebruiken door te exploreren. Exploreren is voor deze kinderen de wereld om je heen ontdekken en ervaren door bijvoorbeeld van je rug naar je buik te rollen, naar een bal te kruipen of een blokken toren bouwen. Via grijpen van materialen, bekijken en het verkennen van materiaal wordt ook de vroege taalontwikkeling gestimuleerd. Tijdens het spel maken ze geluiden, brabbelen en gebruiken gebaren zoals wijzen met hun vinger naar een knuffelbeest. Deze eerste vormen van communicatie leggen de basis voor de mondelinge taalontwikkeling.

Het lerend netwerk Explore heeft als doel om via exploratief spel de sensomotorische – en taalontwikkeling van 0 tot 2 jarigen te stimuleren. Exploratief spel is spel waarin kinderen materialen manipuleren en verkennen. Om dit te bereiken ontwerpen pedagogisch medewerkers systematisch exploratief spel en versterken hun interactievaardigheden voor deze jonge doelgroep. De pedagogisch medewerkers onderzoeken samen met de onderzoekers in de praktijk de samenhang tussen taal, motoriek en exploratief spel. De spelontwerpen, tips en adviezen van de pedagogisch medewerkers en pedagogisch coaches worden beschikbaar gemaakt voor kinderopvangorganisaties in Almere.

Deelnemende kinderopvangorganisaties:

  • Go Kinderopvang Almere
  • Kindercentrum de Flippers

In het tweede jaar zullen andere kinderopvangorganisaties uit Almere participeren.

Mariska Venema is procesbegeleider / onderzoeker van dit lerend netwerk en doet promotieonderzoek naar taal, motoriek en exploratief spel bij het jonge kind. Bij dit lerend netwerk is daarom een breed onderzoeksteam betrokken en bestaat uit:

  • Prof. dr. Paul Leseman – Promotor, Universiteit Utrecht
  • Dr. Ora Oudgenoeg – Copromotor, Universiteit Utrecht
  • Dr. Sui Lin Goei – Copromotor, Lector Inclusieve leeromgevingen Windesheim
Logo Kindercentrum De Flippers
logo Go! Kinderopvang
Logo Universiteit Utrecht