Documentairemaakster Sara Blom zit met camera op een trapDocumentairemaakster Sara Blom maakt een documentaire over de Stedelijke Taalaanpak in Almere. De komende tijd zal ze met onderwijsprofessionals en andere betrokkenen spreken
om de thematiek goed te leren kennen. In september zullen in het kader van de Taalweek al de eerste opnames gemaakt worden.

Sara belicht in haar documentaires actuele maatschappelijke thema’s aan de hand van persoonlijke en lokale verhalen. Met een observerende blik brengt zij een verhaal vaak over een langere tijd in beeld. Waarom is taal zo belangrijk? Wat gebeurt er in Almere om het taalniveau van kinderen te verhogen, om de betrokkenen die hiervoor nodig zijn nog beter met elkaar in verbinding te brengen en om daarmee meer kansengelijkheid te creëren?

Sara zal voor de documentaire regelmatig samenwerken met (onder andere) Karen Soeterik (co-research en geluid). Het onderzoek bestaat naast het houden van gesprekken ook uit bezoeken aan relevante plekken om feeling te krijgen met de praktijk, soms in de vorm van een bezoek, soms in de vorm van participerende observatie (door bijvoorbeeld enkele keren als vrijwilliger betrokken te zijn). Ideeën of tips voor mogelijk interessante praktijksituaties zijn welkom! Mail naar sara.blom@kofferenblik.nl